ಕನಸು -vinaya gowda

posted Feb 15, 2015, 4:19 AM by A Billion Stories
ಕನಸಿಲ್ಲದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸಾಗಿ ಬಂದೆ ನೀನು
ನಿನ್ನಂದ ಚಂದವ ಹೊಗಳಲು ನಾಚುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು
ಕೈ ಸೋಕಿಸಲು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಚುಂಬಿಸಲು ಕಣ್ಮರೆಯಾದೆಯಲ್ಲ ನೀನು
ಅರಳಿ ಉದುರುವ ಹೂವಾದೆಯ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸವಿ ಕನಸಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ....
ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
-ವಿನಯ

-vinaya gowda

Photo by:
Submitted by: vinaya gowda
Submitted on: Thu Feb 12 2015 16:52:50 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada


- Read submissions at http://abillionstories.wordpress.com
- Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon, drawing, article in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Comments